BEVEIK VISAS PREKES PRISTATYMAS NEMOKAMAS!

Paslaugų teikimo sąlygos

Taisyklės ir sąlygosŠi svetainė priklauso National Engraver Ltd

Registruota buveinė: 160 City Road, Londonas, Didysis Londonas, EC1V 2NX

Jei turite klausimų ar komentarų apie mūsų produktus, paslaugas ar svetainę, rašykite el. paštu info@nationalengraver.com.


Turinys


Taikymo sritis

Sutarties sudarymas

Teisė atsisakyti sutarties

Kainos ir mokėjimo sąlygos

Pristatymo ir siuntimo sąlygos

Nuosavybės išsaugojimas

Atsakomybė už defektus (garantija)

Specialios prekių apdorojimo sąlygos pagal tam tikras kliento specifikacijas

Reklaminių kuponų išpirkimas

Taikytina teisė

Jurisdikcijos vieta

Alternatyvus ginčų sprendimas


1) Taikymo sritis


1.1 Šios National Engraver UG (haftungsbeschränkt) (toliau – Pardavėjas) bendrosios sąlygos (toliau – GSS) taikomos visoms vartotojo ar verslininko sudarytoms prekių pristatymo sutartims (toliau – kaip „Klientas“) su Pardavėju dėl prekių, kurias Pardavėjas pateikia savo internetinėje parduotuvėje. Kliento sąlygų įtraukimas prieštarauja, jei nesusitarta kitaip.


1.2 Vartotojas pagal šias GSS yra bet kuris fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį tikslais, kurie iš esmės nėra nei komerciniai, nei savarankiški. Verslininkas šių VPĮ prasme yra fizinis ar juridinis asmuo arba veiksnus bendrija, kuris, sudarydamas teisinį sandorį, veikia vykdydamas komercinę ar individualią profesinę veiklą.


2) Sutarties sudarymas


2.1 Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esantys prekių aprašymai nėra Pardavėjo įpareigojantys pasiūlymai, o naudojami pirkėjo įpareigojančiam pasiūlymui pateikti.


2.2 Pirkėjas pasiūlymą gali pateikti per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje integruotą internetinę užsakymo formą. Tai darydamas, įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, klientas, paspaudęs mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas, pateikia teisiškai įpareigojantį sutartinį pasiūlymą dėl prekių krepšelyje esančių prekių. Be to, pirkėjas taip pat gali pateikti pasiūlymą pardavėjui telefonu, faksu, el. paštu, paštu arba internetine kontaktine forma.


2.3 Pardavėjas gali priimti Kliento pasiūlymą per penkias dienas,


išsiunčiant klientui raštišką užsakymo patvirtinimą arba užsakymo patvirtinimą teksto forma (faksu arba el. paštu), tokiu atveju lemiamą reikšmę turi tai, ar klientas gavo užsakymo patvirtinimą, arba

pristatant užsakytas prekes klientui, tokiu atveju lemiamas yra prekių gavimas pas klientą, arba

pareikalavus sumokėti iš kliento po to, kai klientas pateikia užsakymą.


Jeigu yra kelios iš minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo momentu, kai viena iš pirmiau nurodytų alternatyvų atsiranda pirmiausia. Pasiūlymo priėmimo terminas prasideda kitą dieną po to, kai klientas išsiunčia pasiūlymą, ir baigiasi penktą dieną po pasiūlymo išsiuntimo. Jei Pardavėjas per minėtą laikotarpį nepriima Kliento pasiūlymo, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, dėl kurio Klientas nebebus saistomas savo ketinimų pareiškimo.


2.4 Jei pasirinktas mokėjimo būdas „Amazon Payments“, mokėjimas bus apdorojamas per mokėjimo paslaugų teikėją Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (toliau: „Amazon“), atsižvelgiant į „Amazon Payments Europe“ naudotoją. Sutartį, kurią galite peržiūrėti adresu https://payments.amazon.de/help/201751590 . Jei užsakymo internetu metu klientas pasirenka mokėjimo būdą „Amazon Payments“, jis taip pat išduoda mokėjimo nurodymą „Amazon“, paspaudęs mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas. Tokiu atveju pardavėjas jau pareiškia sutinkantis su kliento pasiūlymu tuo metu, kai klientas pradeda mokėjimo procesą, paspaudęs mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas.


2.5 Kai pasiūlymas pateikiamas per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Pardavėjas išsaugos sutarties tekstą ir išsiųs Klientui tekstine forma (pvz., el. paštu, faksu ar laišku), kai Klientas išsiųs užsakymą. kartu su šiais GTC. Be to, sutarties tekstas yra archyvuojamas Pardavėjo interneto svetainėje ir Klientas gali jį nemokamai pasiekti per savo slaptažodžiu apsaugotą kliento paskyrą, pateikdamas atitinkamus prisijungimo duomenis, jeigu Klientas yra susikūręs Pardavėjo kliento paskyrą. internetinėje parduotuvėje prieš pateikdamas užsakymą.


2.6 Prieš privalomai pateikdamas užsakymą per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Klientas gali nustatyti galimas įvesties klaidas atidžiai perskaitęs ekrane rodomą informaciją. Veiksminga techninė priemonė, padedanti geriau atpažinti įvesties klaidas, gali būti naršyklės padidinimo funkcija, kurios pagalba padidinamas vaizdas ekrane. Klientas gali taisyti savo įrašus elektroninio užsakymo proceso metu naudodamasis įprastomis klaviatūros ir pelės funkcijomis, kol paspaudžia mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas.


2.7 Sudarant sutartį galima tik vokiečių kalba.


2.8 Užsakymų apdorojimas ir susisiekimas dažniausiai vyksta elektroniniu paštu ir automatizuotai apdorojama. Klientas turi įsitikinti, kad jo nurodytas el. pašto adresas užsakymo apdorojimui yra teisingas, kad šiuo adresu būtų galima gauti pardavėjo siunčiamus el. Visų pirma, naudodamas SPAM filtrus, klientas turi užtikrinti, kad visi pardavėjo arba trečiųjų šalių, kuriuos pardavėjas pavedė apdoroti užsakymą, išsiųsti el.


3) Teisė atsisakyti sutarties


3.1 Vartotojai paprastai turi teisę atsisakyti sutarties.


3.2 Daugiau informacijos apie teisę atsisakyti sutarties galite rasti Pardavėjo instrukcijose dėl sutarties atsisakymo.


3.3 Teisė atsisakyti sutarties netaikoma vartotojams, kurie sutarties sudarymo metu nepriklauso Europos Sąjungos valstybei narei ir kurių vienintelė gyvenamoji vieta bei pristatymo adresas sutarties sudarymo metu yra už Europos Sąjungos ribų. sutartis.


4) Kainos ir mokėjimo sąlygos


4.1 Jei Pardavėjo prekės aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įtrauktas įstatymų nustatytas pridėtinės vertės mokestis. Visos papildomos pristatymo ir siuntimo išlaidos bus nurodytos atskirai atitinkamame prekės aprašyme.


4.2 Pristatant į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, atskirais atvejais gali atsirasti papildomų išlaidų, už kurias Pardavėjas nėra atsakingas ir kurias turi padengti Klientas. Tai apima, pavyzdžiui, kredito įstaigų pinigų pervedimo išlaidas (pvz., pervedimo mokesčius, valiutos kurso mokesčius) arba importo muitus ar mokesčius (pvz., muitus). Tokios išlaidos gali būti patirtos ir pervedant lėšas, jei pristatymas atliekamas ne į šalį, esančią už Europos Sąjungos ribų, o klientas atsiskaito iš šalies, nepriklausančios Europos Sąjungai.


4.3 Apie atsiskaitymo būdą (-us) pirkėjas bus informuotas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.4.4 Jei buvo susitarta dėl išankstinio apmokėjimo banko pavedimu, atsiskaitymas turi būti atliktas iš karto po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnės mokėjimo datos.

4.5 Jei mokėjimas atliekamas naudojant PayPal siūlomą mokėjimo būdą, mokėjimas apdorojamas per mokėjimo paslaugų teikėją PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (toliau: " PayPal“), atsižvelgiant į PayPal naudojimo sąlygas, pasiekiamas adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full arba, jei klientas neturi PayPal paskyros, pagal Mokėjimų be „PayPal“ paskyros sąlygos ir sąlygos, pasiekiamos adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .


4.6 Pasirinkus mokėjimo būdą „SOFORT“, mokėjimas bus apdorojamas per mokėjimo paslaugų teikėją SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (toliau „SOFORT“). Kad galėtų apmokėti sąskaitos sumą per „SOFORT“, klientas privalo turėti internetinės bankininkystės sąskaitą su PIN/TAN procedūra, kuri yra aktyvuota dalyvauti „SOFORT“, mokėjimo proceso metu turi atitinkamai įteisinti save ir patvirtinti. mokėjimo nurodymą „SOFORT“. Tada „SOFORT“ iš karto atlieka mokėjimo operaciją ir nurašoma kliento banko sąskaita. Išsamesnę informaciją apie „SOFORT“ mokėjimo būdą klientas gali gauti internete adresu https://www.klarna.com/sofort/ .


4.7 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas perkant iš sąskaitos per Billpay, pirkimo kaina pradedama mokėti po prekių pristatymo ir sąskaitos faktūros išrašymo. Tokiu atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta Billpay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlynas ( www.billpay.de ) per 20 (dvidešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo neatskaičius. Norint įsigyti mokėjimo būdą iš sąskaitos, reikia, kad „Billpay GmbH“ sėkmingai patikrintų kreditą. Jei klientui yra leista pasinaudoti atsiskaitymo būdu, pirkimu iš sąskaitos, patikrinus kreditingumą, mokėjimas vykdomas bendradarbiaujant su Billpay GmbH, kuriai pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Tokiu atveju klientas gali atlikti mokėjimą „Billpay GmbH“ tik su skolos išieškojimo efektu. Net jei pasirinktas mokėjimo būdas perkant sąskaitą per Billpay, pardavėjas lieka atsakingas už bendrus klientų užklausas, pvz., dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimų, skundų, atšaukimo deklaracijų ir pristatymų ar kredito pažymų. Be to, „Billpay“ bendrosios sąlygos (galima rasti adresu: https://www.billpay.de/datenschutz-de/?q=/allgemein/datenschutz/ ), kurias klientas gali paskambinti ir kurias turi patvirtinti kaip dalį šiuo atžvilgiu taikomas užsakymo procesas. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti pirkti apmokėjimo būdu tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atmesti šį mokėjimo būdą, jei viršijamas nurodytas užsakymo kiekis. Tokiu atveju Pardavėjas informuos Klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą savo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.
 

4.8 Perkant tiesioginio debeto būdu, mokėjimo suma nedelsiant turi būti sumokėta tiesioginio debeto būdu mūsų išoriniam partneriui Billpay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin (toliau „Billpay“) iš užsakymo procese nurodytos einamosios sąskaitos joje nurodytoje kredito įstaigoje (einamoji sąskaita). Jūs suteikiate Billpay SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą rinkti mokėtinus mokėjimus ir nurodote savo finansų įstaigai vykdyti tiesioginio debeto mokėjimus. „Billpay“ kreditoriaus identifikavimo numeris yra DE19ZZ00000237180. Įgaliojimo nuorodos numeris bus išsiųstas el. paštu vėliau kartu su rašytinio įgaliojimo šablonu. Taip pat pasirašysite šį rašytinį įgaliojimą ir išsiųsite jį Billpay. Pastaba: per aštuonias savaites, pradedant nuo debeto datos, galite pateikti užklausą dėl nurašytos sumos grąžinimo. Taikomos sąlygos, sutartos su jūsų finansų įstaiga. Atkreipkite dėmesį, kad mokėtina skola išlieka net ir grąžinus debeto avizą. Daugiau informacijos galite rasti adresu https://www.billpay.de/sepa .

Išankstinė informacija apie SEPA tiesioginio debeto paėmimą jums bus išsiųsta el. paštu likus ne mažiau kaip dienai iki mokėjimo datos el. pašto adresu, kurį nurodėte užsakymo metu. Jei atsiskaitomoji sąskaita neturi reikiamo padengimo, sąskaitą turintis bankas neprivalo atlikti tiesioginio debeto. Dalinis išpirkimas tiesioginio debeto procedūroje nebus atliekamas. Mokėjimo būdas pirkti tiesioginiu debetu galimas ne visiems pasiūlymams ir, be kita ko, reikalingas sėkmingas Billpay kredito patikrinimas ir Vokietijoje tvarkoma einamoji sąskaita. Jei klientui, patikrinus kreditingumą, už tam tikrus pasiūlymus leidžiama pirkti tiesioginiu debetu, mokėjimas atliekamas bendradarbiaujant su Billpay, kuriam pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Pardavėjas lieka atsakingas už bendrus klientų užklausas (pvz., apie prekes, pristatymo laiką, išsiuntimą), grąžinimus, skundus, atšaukimo deklaracijas ir pristatymus ar kredito pažymas, net jei perkama tiesioginiu debetu per Billpay. Taikomos bendrosios „Billpay“ sąlygos, kurias galite rasti spustelėję šią nuorodą:

https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/


Nurodydami einamąją sąskaitą patvirtinate, kad turite teisę į tiesioginį debetą per atitinkamą einamąją sąskaitą ir užtikrinsite reikiamą draudimą. Grąžinimo debeto pažymos yra susijusios su didelėmis pardavėjo ir „Billpay“ pastangomis ir išlaidomis. Grąžinus debeto avizą (dėl to, kad trūksta reikiamos einamosios sąskaitos padengimo, dėl einamosios sąskaitos galiojimo pabaigos arba dėl neteisėto sąskaitos turėtojo prieštaravimo), įgaliojate Billpay pateikti debeto avizą dėl atitinkamo mokėtino mokėjimo įsipareigojimo. antrą kartą. Tokiu atveju jūs privalote apmokėti išlaidas, patirtas dėl grąžinimo debeto raštelio. Pasiliekame teisę reikšti tolesnes pretenzijas. Jums bus suteikta galimybė įrodyti, kad dėl grąžinimo debeto pažymos buvo patirtos mažesnės išlaidos arba iš viso jų nebuvo. Atsižvelgdami į pastangas ir išlaidas, susijusias su tiesioginio debeto grąžinimu, ir norėdami išvengti apdorojimo mokesčio, prašome neprieštarauti tiesioginiam debetui pirkimo sutarties atšaukimo ar atsisakymo, grąžinimo ar skundo atveju. Tokiu atveju mokėjimas bus atšauktas pervedant atitinkamą sumą atgal arba pasikonsultavus su pardavėju kredito rašteliu.


5) Pristatymo ir pristatymo sąlygos


5.1 Prekės pristatomos išsiuntimo būdu kliento nurodytu pristatymo adresu, jeigu nesusitarta kitaip. Vykdant sandorį lemiamą reikšmę turi Pardavėjo užsakymo apdorojime nurodytas pristatymo adresas.


5.2 Jei transporto įmonė grąžina Pardavėjui išsiųstas prekes dėl to, kad pristatymas Klientui nebuvo įmanomas, Klientas padengia išlaidas už nesėkmingą išsiuntimą. Tai netaikoma, jei klientas nėra atsakingas už aplinkybę, dėl kurios neįmanomas pristatymas, arba jei klientas laikinai negalėjo priimti siūlomos paslaugos, nebent pardavėjas apie paslaugą buvo įspėjęs klientą iš anksto. Be to, tai netaikoma grąžinimo išlaidoms, jei klientas veiksmingai pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties. Tuo atveju, kai klientas veiksmingai pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, grąžinimo išlaidoms taikoma pardavėjo atšaukimo instrukcijoje nurodyta nuostata.


5.3 Savarankiškas paėmimas neįmanomas dėl logistinių priežasčių.


6) nuosavybės teisės išsaugojimas


Jei Pardavėjas įvykdo išankstinį įvykdymą, jis išlaiko nuosavybės teisę į pristatytas prekes tol, kol bus sumokėta visa įsiskolinta pirkimo kaina.


7) Atsakomybė už defektus (garantija)


7.1 Jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška, taikomos įstatyminės atsakomybės už trūkumus nuostatos.7.2 Klientas turi pateikti skundą dėl pristatytų prekių su akivaizdžiais transportavimo pažeidimais tiekėjui ir apie tai informuoti pardavėją. Jei klientas to nepadaro, tai neturi įtakos jo įstatyme ar sutartyje numatytoms reikalavimams dėl defektų.


8) Specialios prekių apdorojimo sąlygos pagal tam tikras kliento specifikacijas


8.1 Jei pagal sutarties turinį, be prekių pristatymo, Pardavėjas taip pat yra įpareigotas apdoroti prekes pagal tam tikras Kliento specifikacijas, Klientas turi pateikti Operatoriui visą tvarkymui reikalingą turinį. , pavyzdžiui, tekstai, vaizdai ar grafika Operatoriaus nurodytais failų formatais, formatavimu, vaizdo ir failų dydžiais ir suteikia Operatoriui šiam tikslui reikalingas naudojimo teises. Už šio turinio įsigijimą ir teisių į jį įsigijimą atsakingas tik užsakovas. Klientas pareiškia ir prisiima atsakomybę, kad turi teisę naudoti pardavėjui pateiktą turinį. Visų pirma jis užtikrina, kad nebūtų pažeistos trečiųjų šalių teisės, ypač autorių teisės, prekės ženklo teisės ir asmeninės teisės.8.2 Klientas atlygina Pardavėjui nuostolius nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, kurias pastaroji gali pareikšti Pardavėjui, susijusią su jų teisių pažeidimu, Pardavėjui pagal sutartį naudojant Kliento turinį. Šiame kontekste klientas taip pat turi padengti pagrįstas būtinosios teisinės gynybos išlaidas, įskaitant visas teismo išlaidas ir įstatymų numatytus mokesčius advokatams. Tai netaikoma, jei klientas nėra atsakingas už pažeidimą. Jei trečiasis asmuo pareiškia pretenziją, klientas privalo nedelsiant, teisingai ir išsamiai pateikti pardavėjui visą informaciją, reikalingą pretenzijoms išnagrinėti ir gynybai.


8.3 Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti apdoroti užsakymus, jei Kliento šiuo tikslu pateiktas turinys pažeidžia teisinius ar oficialius draudimus arba pažeidžia bendrąjį padorumą. Tai ypač pasakytina apie antikonstitucinio, rasistinio, ksenofobinio, diskriminacinio, įžeidžiančio, pavojų jaunimui keliantį ir (arba) smurtą šlovinančio turinio teikimą.


9) Reklaminių kuponų išpirkimas


9.1 Kuponus, kuriuos Pardavėjas išduoda nemokamai kaip konkretaus galiojimo laikotarpio akcijas ir kurių Klientas negali įsigyti (toliau „Akcijos kuponai“), galima išpirkti tik Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir tik nurodytu laiku. laikotarpį.


9.2 Atskiriems produktams gali būti netaikoma kuponų akcija, jei atitinkamas apribojimas atsiranda dėl akcijos kupono turinio.


9.3 Akcijos kuponus galima išpirkti tik nebaigus užsakymo proceso. Vėlesnis užskaitymas negalimas.


9.4 Vienam užsakymui galima išpirkti tik vieną reklaminį kuponą.


9.5 Prekės vertė turi būti ne mažesnė kaip akcijos kupono suma. Likusio kredito Pardavėjas negrąžins.


9.6 Jei akcijos kupono vertės neužtenka užsakymui padengti, skirtumui padengti gali būti pasirinktas vienas iš kitų Pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.


9.7 Reklaminio kupono kredito likutis nėra išmokamas grynaisiais ir neuždirba palūkanų.


9.8 Pinigai už reklaminį kuponą negrąžinami, jei klientas grąžina prekes, už kurias visiškai ar iš dalies sumokėjo akcijos kuponu, neviršydamas įstatymo nustatytos sutarties atsisakymo teisės.


9.9 Reklaminis kuponas yra perleidžiamas. Pardavėjas atitinkamam turėtojui, išperkančiam reklaminį kuponą Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, gali atlikti mokėjimą su išskaitymu. Tai netaikoma, jei Pardavėjas žinojo arba dėl didelio neatsargumo nežino apie atitinkamo turėtojo netinkamumą, neveiksnumą ar atstovavimo įgaliojimų nebuvimą.


10) Taikytina teisė


10.1. Visiems teisiniams santykiams tarp šalių taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, išskyrus tarptautinio kilnojamųjų daiktų pardavimo įstatymus. Vartotojų atveju toks teisės pasirinkimas taikomas tik tiek, kiek suteikta apsauga nėra panaikinta pagal valstybės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, teisės imperatyviomis nuostatomis.


10.2 Be to, šis teisės pasirinkimas, susijęs su įstatyme nustatyta sutarties atsisakymo teise, netaikomas vartotojams, kurie sutarties sudarymo metu nepriklauso Europos Sąjungos valstybei narei ir kurių vienintelė gyvenamoji vieta ir pristatymo adresas yra už Europos Sąjungos ribų sutarties sudarymo metu.


11) Jurisdikcijos vieta


Jei klientas veikia kaip prekybininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba specialus viešosios teisės fondas, kurio registruota buveinė yra Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, išimtinė visų ginčų, kylančių iš šios sutarties, jurisdikcijos vieta yra Pardavėjo buveinė. Jei kliento buveinė yra už Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijos ribų, Pardavėjo buveinė yra išimtinė visų ginčų, kylančių iš šios sutarties, jurisdikcijos vieta, jei sutartis ar iš sutarties kylančios pretenzijos gali būti priskirtos kliento profesine ar komercine veikla. Tačiau aukščiau nurodytais atvejais Pardavėjas bet kuriuo atveju turi teisę pareikšti ieškinį Kliento verslo vietos teismui.


12) Alternatyvus ginčų sprendimas


12.1 ES Komisija teikia internetinio ginčų sprendimo platformą internete, kurią rasite šioje nuorodoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr .


Ši platforma yra kontaktinis punktas sprendžiant ginčus, kylančius dėl pirkimo internetu ar paslaugų sutarčių, susijusių su vartotoju, neteisminiu būdu.


12.2 Pardavėjas neprivalo ir nenori dalyvauti ginčo sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo kolegijoje.